ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Ζ. ΑΓΓΕΛΟΥ

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Βελονισμού Άγγελος Ζ. Αγγέλου αποτελεί ενα πρότυπο κέντρο ημερήσιας νοσηλείας αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Η φυσιογνωμία του κέντρου καθορίζεται απο την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης στο σύνολο των αναγκών του ασθενή ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή σωματική, ψυχολογική κατάσταση του ασθενή και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο χώρος διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση ασθενών με κινητικά προβλήματα (ράμπες, αποδυτήρια). Ο εσωτερικός χώρος προσφέρει ενα λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον στους ασθενείς του.

Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Βελονισμού Άγγελος Ζ. Αγγέλου αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά παθήσεις όπως:
* Μυοσκελετικές Παθήσεις *Νευρολογικές Παθήσεις *Ρευματολογικές Παθήσεις *Αθλητικές Κακώσεις *Μετεγχειρητική Αποκατάσταση *Εγκεφαλική Παράλυση *Παραπληγίες - Τετραπληγίες - Μονοπληγίες – Διπλιγίες * *Παθήσεις Μεσοσπονδύλιου δίσκου – δισκοκήλη. **Φυσικοθεραπεία σε παιδία με ειδικές ανάγκες *Βρέφη με – Ραιβόκρανο – Πλαγιοκεφαλία.

-Παρέχονται Μηχανήματα Φυσικοθεραπείας όπως: * Ηλεκτροθεραπεία *Μαγνητοθεραπεία *Laser *Κρύο σοκ * Κρουστικός Υπέρηχος *Tecar *Πρεσοθεραπεία * CPM Ισχίου, Γόνατος, Ποδοκνημικής * CPM Ώμου

- Ειδικές Τεχνικές: * Βελονισμός *Τεχνική BOWEN *Manual Therapy *Θεραπευτικό Μασάζ *Λεμφοιδηματικό Μασάζ *Κινησιοθεραπεία *Dynamic Taping *Kinesiology Taping