ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την Ελλάδα:

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 132 - Τ.Κ. 11251 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 88 38 314/15/17
FAX: 210 88 38 316
EMAIL: [email protected]

Για την Κύπρο:

A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Νίκου Παττίχη 26, 3071, Λεμεσός
ΤΗΛ: (+357) 96562826
EMAIL: [email protected]