Αποτελέσματα για ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Θεμιστοκλή Δέρβη 20, Διαμέρισμα 203, 2ος Όροφος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο
35722673055
Κινητό
35799639655
Βίκτωρος Ουγκώ 12, Διαμέρισμα 13, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνο
35724651334
Κρήτης 4, Διαμέρισμα 203, 2ος Όροφος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο
35722765017
Κινητό
35799781619
Σωτήρας 6, Limni Medical Center, Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Κύπρος
Τηλέφωνο
0035723828323
Λεοντίου Ά 167, Hawιι Kamelia Court, ισόγειο διαμέρισμα 5, Λεμεσός
Τηλέφωνο
35725343901
Κινητό
35799642098
Γρηγορίου Αυξεντίου 5, Ιοκάστη Κωρτ, Block A διαμέρισμα 22, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός
Τηλέφωνο
35725755100
Κινητό
35799898901
Σοφία Σ. Τσίρου 9, Τούλα Κωρτ, Διαμέρισμα 11, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνο
35725381373
Αυλώνος 8, 2ος όροφος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο
0035722762999
Ζήνωνος Σώζου 6, Διαμέρισμα 23, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο
35722763997
Κινητό
35799606666
Μιχαήλ Ολυμπίου 10Γ, Δαλί, Λευκωσία
Τηλέφωνο
35722523443
Κινητό
35799435743
Λεωφόρος Φανερωμένης 184, Νικολέττα Κωρτ, Διαμέρισμα 2, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνο
35724664414
Κινητό
3579986825
Χαλκάνορος 56Α, Δάλι, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο
0035722523424
Κινητό
0035799639916
Σταυροφόρων 4, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνο
0035725382144